Bæredygtig bygningsrenovering. Fastlæggelse af krav til miljø, genbrug af materialer, sundhed og livscyklusbetragtninger ved udarbejdelse af enklere udbudsmaterialer

Et kursus i serien "Enklere udbud og styr på indkøb"

Lær at fokusere miljøkrav og bruge standarder til at forenkle og forbedre udbudsmaterialet.

I en tid hvor vi ikke kan mødes afholder vi i stedet en række online kurser.

Indenfor bæredygtig bygningsrenovering gennemgår vi på kurset udbudsprocessen, og lærer at arbejde i udbud med en lang række begreber som f.eks. cirkulær økonomi, livscyklusvurderinger, ETA’er, mærker, samt standarder til at sikre dokumentation.

Målgruppe:

 • Offentlige ordregivere og indkøbere.

Hvad får du med hjem:

 • Praktisk viden om, hvordan du identificerer og refererer standarder og miljøkrav/bæredygtighed i offentlige udbud.
 • Mulighed for at arbejde mere innovativt med udbud.
 • Bedre forståelse af muligheder for dokumentation af krav ved brug af standarder.

Opnåelse af øget gennemsigtighed i udbudsdokumenter

Baggrund:

Bygninger står i dag for ca. 40 % af vores samlede energiforbrug og 35 % af CO2 udledningen. Der er derfor et stort behov for at energirenovere bygninger.

Ved renovering af byggeri opstår der ofte mange nye problemstillinger om miljø- og sundhedsfarer samt ønsker om at reintroducere byggematerialer.

Bygningsrenovering kun med fokus på energirenovering er ikke tilstrækkeligt. Med den historiske bygningsmasse der renoveres, vil der være mange andre forhold at inddrage i beslutninger, hvis organisationen ikke skal stå tilbage med miljø- eller sundhedsproblemer efter renoveringen.

Der er et stigende behov for kendskab til, hvordan offentlige udbydere arbejder med mere bæredygtig bygningsrenovering. Det kan gøres ved at stille specifikke krav i udbudsmaterialet til nedrivningsprodukter og til nye byggematerialer såvel som brug af genanvendte byggematerialer på lige fod med krav til energiforbrug.

Kurset har særligt fokus på miljøbegreber samt brug af standarder, og bedre sikring af dokumentation.

DanSense har en ny  ”Guide for referencing standards and environmental requirements - when planning public tenders in Europe on Environmentally sustainable building renovation” i høring. Den udgør basis for kurset.

Underviser:
Søren Jensen, DanSense. Forfatter til guiden

Hvis du har spørgsmål til workshoppen, så venligst kontakt Søren Jensen på sj@dansense.dk.

Dato for webinaret:

 • Onsdag den 09. december og torsdag den 10. december fra kl. 09.00-12.00.

Pris: 3.800,- kr. ex. moms pr deltager.

Tilmelding:

 • 4 arbejdsdage før klokken: 12:00
 • Tilmelding sker via tilmeldingsknappen ”Tilmelding til kurset” herunder. Ved problemer med tilmelding, kontakt Søren Jensen på tlf.: +45 20247001

Program:

Dag 1 kl. 09.00-12.00

 • 09:00 Velkomst og præsentation.
 • 09:10 Introduktion til standardisering og Udbudslovens § 41 – tekniske specifikationer.
 • 09:20 Miljøaspekter ved renovering eller nedrivning.
 • 10:00 Introduktion til standarder og standardiseringsaspekter indenfor byggeri.
 • 10:30 Pause.
 • 10:40 Introduktion til mulighederne i ETA'er (Europæiske tekniske vurderinger)
 • 11:15 Livscyklusbetragtninger og cirkulær økonomi ved bygningsarbejder.
 • 11:45 Fastlæggelse af krav i indkøbsprocessen – introduktion.

Dag 2 kl. 09.00-12.00

 • 09:00 Fastlæggelse af krav i indkøbsprocessen – fortsat.
 • 10:00 Dokumentation og bevis for overensstemmelse med krav.
 • 10:30 Pause
 • 10:40 Muligheder for brug af miljøkrav og standarder i indkøbsprocedurer.
 • 11:00 ”Hands on”. Specifik opgave i et renoveringsprojekt.
 • 11:30 Sammenfatning og evaluering
 • 11:45 Afrunding of afslutning.
Scroll to top