EN ISO 1400,1 viden om og træning til certificering

Et kursus i serien "Enklere udbud og styr på indkøb"

Det er ikke svært at henvise til miljøledelsessystemer i offentlige udbud, men hvad betyder det, og hvad er konsekvenserne? Hvordan sikrer man dokumentation, hvem har ansvar, og hvad betyder det reelt for virksomhederne eller ordregiveren?

Kurset tager dig igennem alle trin af miljøledelsessystemet, EN ISO 14001, og giver dig mulighed for at vurdere effekten af et miljøledelsessystem.

Hertil kan kurset også bruges til at vurdere udfordringerne, skulle du overveje at forberede dig på en certificering efter EN ISO 14001:2015 for Miljøledelse.

Målgruppe: Offentlige udbydere og indkøbere. Leverandører til den offentlige sektor. Bemærk, at kurser for den offentlige og den private sektor holdes separat.

Tid: 7 timer.

Sted: Aftales.

Pris afhænger af behovet for kurset, om der blot ønskes indlæg på kurset, eller om DanSense skal arrangere hele kurset samt invitere deltagere. Priser er eksklusiv transport. Kontakt DanSense for yderligere information.

Scroll to top