Introduktion til CSR, miljø-mærkning, livscyklusvurderinger og specifikke miljøudfordringer i bygningssektoren

Et kursus i serien "Enklere udbud og styr på indkøb"

Fokus øges generelt på produkters miljøpåvirkninger, og særligt på genbrug af produkter i byggesektoren. Mange udfordringer skal overkommes, som eksempelvis kemikalier i gamle produkter, men også mange nye muligheder er dukket op.

Denne workshop vil, baseret på udfordringerne i bygningssektoren, gennemgå en række praktiske eksempler på udfordringer, samt komme med forslag til løsninger for mere bæredygtigt byggeri og øget brug af genanvendelige materialer.

Målgruppe: Offentlige udbydere og indkøbere. Leverandører til den offentlige sektor. Bemærk, at kurser for den offentlige og den private sektor holdes separat.

Tid: 3 timer.

Sted: Aftales.

Pris afhænger af behovet for kurset, om der blot ønskes indlæg på kurset, eller om DanSense skal arrangere hele kurset samt invitere deltagere. Priser er eksklusiv transport. Kontakt DanSense for yderligere information.

Scroll to top