Kontraktstyring – “Contract management”, allerede ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet

Et kursus i serien "Enklere udbud og styr på indkøb"

Ved gennemførelsen af offentlige udbud har en udpræget ”nul-fejls kultur” vundet indpas, hvilket kan være meget godt, for at undgå klagesager. Desværre, i den proces, betyder det, at mange grundkrav slet ikke medtages, eller bliver “glemt”, hvilket så først konstateres efter kontraktindgåelsen. Styring af, og måling på kontrakter er ofte glemt.

Dette kursus fokuserer “contract management” fasen, også kaldet “post-award”, med særligt blik for, hvad der bør indgå i udbudsfasen, ”pre-award”, for at sikre en god kontraktstyring og mulighed for at kunne evaluere på købet i og efter kontraktperioden. Kurset vil komme med en række anbefalinger samt forslag til at implementere i udbudsmaterialet, så dyre fejltagelser undgås i kontraktsfasen.

Målgruppe: Offentlige udbydere og indkøbere.

Tid: 7 timer.

Sted: Aftales.

Pris afhænger af behovet for kurset, om der blot ønskes indlæg på kurset, eller om DanSense skal arrangere hele kurset samt invitere deltagere. Priser er eksklusiv transport. Kontakt DanSense for yderligere information.

Scroll to top