Program for netværksmødet


Torsdag den 10. juni 2021 kl. 10.30 - 12.30

Velkommen til ”gamle og nye”

Udfordringer i udbudslovens § 41

Brug af europæisk harmoniserede standarder i udbud

EU-taksonomi og fælles sprog i fremtidige grønne indkøb

Nyt om standardiseringsarbejde i DK

 Danske eksempler på brug af standarder i udbud

 Brug af ”eller tilsvarende” i § 41

Andet

Næste møde og forslag til dagsorden

Dato og tid – fire møder pr. år.  (Forslag fremover: februar – juni – oktober – december)

Forslag til nye indlæg: Gode danske eksempler på brug af standarder og grønne krav. Yderligere professionalisering og kompetenceudvikling (EU). Sikring af dokumentation ved udbud. Innovation i udbud

 

Deltagende organisationer/myndigheder i netværk
pr. d.21-03-21   

 • Aabenraa Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Aarhus Kommune
 • Aarhus Universitet
 • Administrations- og Servicestyrelsen     
 • Albertslund Kommune
 • Brøndby Kommune
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Dansk Standard
 • Energinet
 • Erhvervsstyrelsen
 • Fredericia Kommune
 • Frederikshavn Kommune
 • Folketinget
 • Gentofte Kommune
 • GEUS
 • Hvidovre Kommune
 • Høje-Taastrup Kommune
 • KL
 • Kriminalforsorgen
 • Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Mariagerfjord Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Miljøministeriet, Dep.
 • Miljøstyrelsen
 • Norddjurs Kommune
 • Region Sjælland
 • Region Syddanmark
 • Rigspolitiet
 • Slagelse kommune
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Socialstyrelsen
 • Statens IT
 • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
 • Sundhedsministeriet
 • Udenrigsministeriet
 • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 • Vejdirektoratet
 • Vejle Kommune
 • Økonomistyrelsen

 

Scroll to top