Sikring af miljøkrav og CSR i offentlige udbudsmaterialer samt af dokumentation

Et kursus i serien "Enklere udbud og styr på indkøb"

Tilt rods for, at miljøkrav star meget højt på den politiske dagsorden, så “glemmer” de offentlige udbydere ofte at stille konkrete miljøkrav og CSR i udbudsmaterialerne, undgår dem af konkurrencehensyn, eller henviser alene til krav om miljøledelsessystemer i håb om at det er nok.

Kurset vil fokusere på konkrete cases og muligheder for at fastsætte miljøkrav samt krav til CSR i udbudsmaterialerne. På kurset vil det også blive diskuteret, hvordan man praktisk kan anvende miljøkrav og CSR i udbudsprocedurer og i udbudsprocessen.

Målgruppe: Offentlige udbydere og indkøbere.

Tid: 7 timer.

Sted: Aftales.

Pris afhænger af behovet for kurset, om der blot ønskes indlæg på kurset, eller om DanSense skal arrangere hele kurset samt invitere deltagere. Priser er eksklusiv transport. Kontakt DanSense for yderligere information.

Scroll to top