Reference til standarder i udbud

Et kursus i serien "Enklere udbud og styr på indkøb"

Kursus:  Lær at referere standarder i offentlige udbud efter udbudslovens § 41

Bliv opgraderet hjemmefra. I den kommende tid kan du komme på online-kursus i udarbejdelse af kravspecifikationer efter udbudslovens §41 og brugen af standarder.

Skal du på kursus – tjek selv

Kan du forklare hvordan du skal forstå standardiseringskoderne (rød) i disse viste tre enkle eksempler herunder, og placere dem korrekt i forhold til hvor vigtige de er prioriteringsmæssigt i udbudslovens § 41 stk. 1. 2, så behøver du ikke at komme på kursus.

Hvis ikke, så udnytter du ikke 2/3 af mulighederne i lovens § 41 og dermed heller ikke de mange muligheder der er for at optimere udbudsmaterialet, øge transparens og reducere transaktionsomkostninger.

 • DS/ISO 21931-2:2019 Bæredygtighed ved byggeri og anlægsarbejder
 • DS/ISO/TS 14071:2016 Miljøledelse – Livscyklusvurderinger –
 • EN ISO 14024:2018 Miljømærkning – Type I miljømærkning

Send gerne dit svar til sj@dansense.dk

Hjælp din organisation med at spare penge via endnu mere effektive udbud og via korrekt brug af standarder i udbud. Anvendelse af standarder i udbud gør det også enklere at dokumentere om man får det bestilte. Dette til trods, så refereres standarder kun i meget ringe omfang i offentlige udbud.
Er I miljøbevidste i udbud, så har I endnu mere brug for konsekvent brug af standarder i udbud!

Ordregivere spilder ofte en del tid på at beskrive produkter, eller ydelser, som der allerede er anerkendte standarder for. Holdningen er desværre, at standarder er uoverskuelige, hvis de overhovedet er kendt.

Kurset er baseret på den nye europæiske ”Guide for referencing standards in public procurement in Europe”, finansieret af EU Kommissionen. (https://ec.europa.eu/docsroom/documents/33421)

På kurset vil potentialet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24 / EU af 26. februar 2014 om offentlige indkøb, art. 42 (udbudslovens § 41 samt tilhørende §§) blive uddybet med praktiske eksempler. Der vil på workshoppen blive udleveret en dansk version af guiden.

Målgruppe:

 • Offentlige ordregivere og indkøbere.

Hvad får du med hjem:

 • Praktisk viden om, hvordan du identificerer og refererer standarder i offentlige udbud.
 • Mulighed for at arbejde mere innovativt med udbud.
 • Bedre forståelse af muligheder for dokumentation af krav ved brug af standarder.
 • Opnåelse af øget gennemsigtighed i udbudsdokumenter

"Formidling kort, konkret, præcis fra undervisere. Processen var rigtig godt sat sammen og undervisningen har medført klar mulighed for at afprøve teori i praksis." - Martin Larsen, Aalborg Forsyning. Deltager d.23.10.2019

"Der var god involvering af deltagere ved eksempler og gode brugbare slides." - Rikke Hoberg Sørensen, Aarhus Universitet. Deltager d.23.10.2019

”Opbygningen af kurset. Det starter elementært og slutter konkret – Vores Elnet, Fyn d 21. februar 2020”

Underviser:

Søren Jensen, DanSense. (Konsulent på udviklingen af den europæiske guide, og undervist i guiden i 5 lande)

Hvis du har spørgsmål til workshoppen, så venligst kontakt Søren Jensen på sj@dansense.dk.

Vælg en dato for kurset:

 • Onsdag den 02 juni kl. 09.00-12.00 (del 1) og Torsdag den 03. juni kl. 09.00-12.00 (del 2): via Zoom (link fremsendes ved tilmelding)
 • Onsdag den 02 juni kl. 12.30 – 15.30 (del 1) og Torsdag den 03. juni kl. 12.30 – 15.30 (del 2)  via Zoom (link fremsendes ved tilmelding)

Pris: 2.500,- kr. ex. moms pr deltager.

Tilmelding:

 • Senest torsdag den 26 Maj kl. 15.00
 • Tilmelding sker via tilmeldingsknappen ”Tilmelding til kurset” herunder, eller ved direkte kontakt til Søren Jensen  på tlf.: +45 20247001
 • Maks. 15 deltagere pr. kursus

Program

Dag 1

   • 09.00    Velkomst og præsentation.
   • 09.10    Introduktion til standarder.
   • 09.40    Forstå standardisering i forhold til udbudslovens § 41.
   • 10.45    Anvendelse af standarder i udbud.

Dag 2

   • 09.00  Anvendelse af standarder og miljøkrav i udbudsprocessen.
   • 10.10    Sikring af dokumentation ved brug af standarder.
   • 10.45    Anvendelse af standarder i udbudsprocedurer.
   • 11.15  ”Hands on”. Opgave i brug af standarder i udbud.
   • 11.45    Opsamling på dagen og spørgsmål til brug af standarder i udbud.
   • 11.55    Afrunding og evaluering af dagene

       Der vil være opgaver i løbet af dagene.

 

Scroll to top