Contract Management før og efter udbud

Et kursus i serien "Enklere udbud og styr på indkøb"

Indhold:

Contract Management er mere og andet end bare et ”buzz-word”. Værdi går tabt, når kontrakter ikke håndhæves korrekt. Især på områder, hvor ydelser og services er komplekse, er det afgørende, dels at få indarbejdet de rette styringsredskaber i kontrakterne i udbudsfasen for at sikre fundamentet for en rettidig og mangelfri levering, og dels at håndhæve kontraktens vilkår efter udbuddet og i hele kontraktens løbetid. Brugt rigtigt er Contract Management et centralt redskab til at sikre besparelser, risikominimering og merværdi.

Dette kursus giver et indblik i relevante Contract Management processer og redskaber, som kan sikre, at man fastholder og endda forøger værdien løbende i hele kontraktens løbetid, ”do’s and dont’s” ved udøvelsen af Contract Management samt i de gevinster, der ligger og venter i kontrakterne.

Kurset tager gerne udgangspunkt i et lokalt udbud som eksempel for forbedringsmuligheder.

Målgruppe: Offentlige ordregivere og indkøbere

Tid: 7 timer

Sted: Kurser afholdes lokalt

Pris: Kr. 25.000,- for kurset som helhed. Max 10 Deltagere

Ved henvendelse angiv venligst kursusnavn.

Scroll to top