Dansk netværk om udbudslovens § 41

Ny og dansk pendant til succesfuldt europæisk netværk

Offentlige ordregivende myndigheder i hele Europa har store udfordringer med at referere standarder efter udbudsdirektivets artikel 42.3 (udbudslovens § 41) samt med grønne krav i offentlige indkøb. Udfordringer, der allerede drøftes i det europæiske netværk og nu etableres derfor et tilsvarende dansk netværk.

[Netværksmødet den 04. marts 2021] [Netværksmøde den 10. juni] [Netværksmøde den 06. oktober 2021] [Netværksmødet den 17. januar 2022

[Hent nyhedsbreve her]

På nuværende tidspunkt består Netværket af 43 medlemmer (organisationer, myndigheder og kommuner) 

Formål

Formålet med dette netværk er at præsentere praktiske løsninger og diskutere muligheder for alle offentlige myndigheder for yderligere professionalisering af offentlige indkøb med udgangspunkt i udbudslovens § 41: ”Tekniske specifikationer”.

Særligt fokus er rettet mod brugen af standarder i udbud og på at udvikle mere grønne og bæredygtige dokumenterbare udbud og indkøb.

Dette netværk har ikke til formål at fortolke udbudsloven, men alene at bringe nyheder, demonstrere praktiske løsninger, præsentere løsningsmuligheder og skabe et samarbejdsnetværk til støtte for lovens gennemførelse.

Dette formål for det danske netværk understøtter det tilsvarende formål for det allerede eksisterende europæiske netværk, hvori centrale indkøbsmyndigheder og standardiseringsorganer fra 21 lande aktuelt deltager. Antallet af deltagerlande i dette netværk vokser fortsat for hvert møde.

Netværket er baseret på to fundamenter:

  • En erkendelse om, at potentialerne i udbudslovens § 41,"tekniske specifikationer" og reference til anerkendte standarder, fortsat er ukendt land for rigtig mange ordregivere og;
  • at arbejdet med at fastlægge krav til miljø, bæredygtighed og cirkulær økonomi i tekniske specifikationer stadig for mange er i sin vorden. Særligt når det kommer til at skulle sikre dokumentation af fastlagte grønne krav.

Standarder og grønne krav vil være gennemgående temaer i netværket i relation til § 41 samt relaterede paragraffer. Der vil løbende komme nye input fra oplægsholdere, der fokuserer forskellige vinkler til dette arbejde.

Øget forståelse og bedre anvendelse af standarder i offentlige indkøb kan over en årrække potentielt medføre kæmpe besparelser på det nationale BNP for offentlige indkøb, og samtidig sikre dokumenterbart bæredygtige indkøb.

Deltagende organisationer/myndigheder i netværk (anført i alfabetisk rækkefølge)

 • Aabenraa Kommune
 • Aalborg Kommune
 • Aarhus Kommune
 • Aarhus Universitet
 • Administrations- og Servicestyrelsen     
 • Albertslund Kommune
 • Brøndby Kommune
 • Beskæftigelsesministeriet
 • Dansk Erhverv
 • Dansk Standard
 • Energinet
 • Energistyrelsen
 • Erhvervsstyrelsen
 • Fredericia Kommune
 • Frederikshavn Kommune
 • Folketinget
 • Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
 • Fællesindkøb Fyn
 • Gentofte Kommune
 • GEUS
 • Hvidovre Kommune
 • Høje-Taastrup Kommune
 • KL
 • Kriminalforsorgen
 • Lyngby-Taarbæk Kommune
 • Mariagerfjord Kommune
 • Middelfart Kommune
 • Miljøstyrelsen
 • Norddjurs Kommune
 • Region Sjælland
 • Region Syddanmark
 • Rigspolitiet
 • Rødovre Kommune
 • SKI
 • Slagelse kommune
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Socialstyrelsen
 • Statens IT
 • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
 • Sundhedsministeriet
 • Udenrigsministeriet
 • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
 • Vejdirektoratet
 • Vejle Kommune
 • Økonomistyrelsen

 

Scroll to top