Rettidig omhu ved service leverancer, og hvordan du undgår større omkostninger ved utilsigtede hændelser.

Et kursus i serien "Enklere udbud og styr på indkøb"

Ofte oplever den offentlige sektor kedelige erfaringer med pludselige konkurser, eller totalt stop i leverancer eller andre alvorlige mangler i leverancer fra serviceleverandøren. Tilt rods for det, så optræder der aldrig krav i udbudsmaterialet, der forebygger dette, så man er bevidst uvidende.

Dette kursus introducerer en række simple værktøjer og standarder, der kan øge muligheden for, at ordregiveren har udvist rettidig omhu, og kan undgå større udgifter i tilfælde af stop i leverancer fra serviceleverandøren.

På kurset vil der også komme forslag til konkrete krav, der kan indarbejdes i udbudsmaterialet.

Målgruppe: Offentlige udbydere og indkøbere. Leverandører til den offentlige sektor. Bemærk, at kurser for den offentlige og den private sektor holdes separat.

Tid: 3 timer

Sted: Aftales

Pris afhænger af behovet for kurset, om der blot ønskes indlæg på kurset, eller om DanSense skal arrangere hele kurset samt invitere deltagere. Priser er eksklusiv transport. Kontakt DanSense for yderligere information.

Scroll to top